ACCOUNT SUSPENDED
این حساب به یکی از دلایل زیر به حالت تعلیق درآمده است:
SUSPENDED
برای اطلاعات بیشتر با مدیر هاست تماس حاصل نمایید.
info@tij.ir